برای بررسی اینکه آیا می توانیم مشکل شما را حل کنیم، لطفا موارد زیر را امتحان کنید:


1. پوشش چاپگر را باز کنید.
2. تمام تانک های جوهر را از چاپگر جدا کنید.
3. اهرم قفل خاکستری را در کنار نگهدارنده مخزن جوهر بالا ببرید.
4. به آرامی هد را از واحد حمل و نقل خارج کنید.
5. هد را دوباره برگردانید و اهرم را پایین بیاورید.
6. تمام تانک های جوهر را در چاپگر قرار دهید.
7. پوشش را ببندید و چاپگر را خاموش کنید.
8. برق را از چاپگر جدا کنید. ظرف 5 تا 10 دقیقه خاموش کنید.
9. دوباره برق را وصل کنید و چاپگر را روشن کنید.

 
اگر خطا همچنان ادامه پیدا کند، لطفا با یک نماینده پشتیبانی فنی  تماس حاصل فرمائید.