پرینترهای 3 بعدی

پرینتر سه بعدی در آینده

سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا به شکل چشمگیری افزایش یافته است ،چنانچه شما هم از متولدین دهه پنجاه یا شصت شمسی باشید کارتون مداد جادو را به خاطر خواهید داشت . که در آن شخصیت اصلی کارتون پسرکی خلاق و مبتکر بود که ایده های خود را توسط مدادی جادوئی بروی نقشه ترسیم می نمود…